במהלך שנת הלימודים מתקבלות במשרדי המכון פניות מקליניקות ובתי חולים ברחבי הארץ בבקשה להפיץ מודעות דרושים בקרב בוגרי התכנית להכשרת אח/אחות וטרינריים.

המודעות מופצות בראשונה לבוגרי התכנית והסטאז'רים בתכנית.